Om Naturhistorisk Museum i Skagen

 

Naturhistorisk Museum er indrettet i den gamle Højen Station, der har været rammen om museets aktiviteter siden 1991.
Museet er privatejet og drives af biologerne Poul Lindhard Hansen og Sanne Christensen.

 

Skagens natur er på mange måder enestående. Det barske klima præger området, men giver samtidig mulighed for mange spændende naturoplevelser året rundt.
Museets udstillinger er fortrinsvis bygget op, så de informerer om områdets natur, og vi står til rådighed hele sæsonen med gode råd og vejledning i, hvor man som besøgende kan få en god naturoplevelse. Sommeren igennem er der også lejlighed til at tage med på naturvandringer, og man er altid velkommen til at komme forbi, hvis man har set eller fundet noget spændende.


Museets undervisningstilbud

Da vi begge er biologer med lang erfaring i gymnasiet og Hf kan vi tilbyde ekskursioner med et relevant fagligt indhold der er sammensat så det dækker områder både inden for naturgeografi og biologi på gymnasielt niveau.  ekskursioner i området.
Endvidere har vi over 25 års erfaring med lejrskoleaktiviteter på folkeskoleniveau.


Museumsbutik

Museet har et stort udvalg af naturalier og fossiler bl.a. tænder og knogler af mammut og hulebjørn.
Endvidere kan vi levere geologiske samlinger af danske sten og ledeblokke til undervisningsbrug samt præparater af forskellige invertebrater og vertebrater til dissektion.


Museets udgivelser:

"Strandsten og ledeblokke" udkommet dec. 2020/ ISBN 978-87-90174-02-06. Læs mere.
 

"Kryddersnapse fra Skagens hede, klit og hav"  udkommet juni 2017/ ISBN 978-87-90174-01-9

 

"Naturen på Skagen Odde" - et hæfte, som beskriver de bedste naturlokaliteter i området. / ISBN 87-90174-00-3


"Skagens natur" - et særtryk af Almanakken 1998, naturens gang i området fra januar til december.

 

    Museets egen stenplakat "strandsten og ledeblokke" udgivet 2019