Området lige nu: April

Fugletrækket over Skagen er helt specielt.