Eksempler på ture og aktiviteter

 

DISSEKTION AF HAJ.

Vi dissekerer en haj og ser på hvordan hajer er opbygget,hvordan den adskiller sig fra andre fisk, og hvad vi mennesker har til fælles med hajer.

 

FISK OG FISKERI PÅ SKAGEN HAVN

På en aftentur vil vi få et indtryk af den hektiske aktivitet, der er på havnen. På Skagen havn landes mange særprægede fiskearter. Dette kan man få et indtryk af, når vi besøger hallerne, hvor fiskene gøres klar til næste dags auktion.

 

FUGLE I SKAGEN

Vi besøger nogle karakteristiske lokaliteter i området for at få et indtryk af de mange fuglearter, som lever her. Undervejs vil vi snakke om fugletræk, ringmærkning og fuglenes forskellige fødevalg.
Forårsaktivitet.


MØD NATRAVNEN OG MYRELØVEN I SKAGEN KLITPLANTAGE.

Et af de få steder man kan opleve natravnen er i Skagen klitplantage. Se natravnen på helt tæt hold og hør dens sang i sommernatten. Inden tusmørket sænker sig ser vi på myreløver. Turen starter ca. 22-midnat og er sæson bestemt.

 

KØDÆDENDE PLANTER, ORKIDEER OG URTER (Årstidsbestemt)

På en tur i hedemosen vil vi finde nogle af de spændende og nyttige planter, som vokser her. Der vil også blive rig mulighed for at indsamle forskellige smådyr og insekter fra området.


VULKANSKE STEN OG HAVETS OPSKYL

På en vandring langs kysten vil vi samle og bestemme de mange forskellige sten, som ligger på stranden. Hvor kommer de fra, og hvordan er de bragt hertil? Endvidere vil vi bestemme de muslinger, snegle og andre organismer, der er skyllet op på stranden.

 


STENBESTEMMELSESKURSUS over en eller to dage

Skitse for 2 dages program som også kan afvikles over en dag:
Kurset starter første aften kl.19.30-21.30, her vil principperne for bestemmelse af strandsten og ledeblokke blive gennemgået. Næste dag kl.10-12, går turen til stranden, hvor der indsamles sten til bestemmelse og hvor man kan starte sin egen stensamling.  

 

 

PÅ ØRKENVANDRING I RÅBJERG MILE

Vi ser milen fra en anden synsvinkel end "turistens". På turen går vi på afblæsningsfladen bag milen, hvor vi undervejs ser på nogle af de planter og dyr, som har forstået at tilpasse sig de ørkenagtige forhold i milens barske natur.Turen kan også guides så den kan indgå i naturgeografi eller med et kulturhistorisk perspektiv.

 

 

SKAGENLYSET - HVOR KOMMER DET FRA?

En vandring gennem klit og klitplantagen ved Den tilsandede kirke, for her at få et indtryk af landskabet på skagensmalernes tid. Undervejs taler vi om sandflugt, vandre miler og lokalbefolkningens kamp mod sandet og kirkens historie.


OMRÅDETS SNAPSEURTER

I hedemosen vokser mange forskellige urter. Vi samler nogle af dem, som giver en god "Skagens snaps". På turen gives gode råd om indsamling og fremstilling af kryddersnapse. Turen krydres med smagsprøver (kun for voksne).


SVAMPETUR

På turen bestemmer vi nogle af de mange grupper af svampe, som området byder på. Turen afsluttes med en udstilling af de indsamlede svampe. Sæsonbestemt aktivitet.

 


For nærmere information om turene - kontakt venligst museet på telf. 61310073 eller e-mail lh.plind@gmail.com