Strand, klit og klitplantage

 

Om fugle- og dyrelivet på Skagen Odde.

Se en række af de fuglearter, man træffer langs kysten.

 

Fuglenes skræk for at flyve over åbent hav uden ly eller fødemuligheder er grunden til, at Skagen er et af Danmarks bedste forårstræksteder. Forårstrækket er specielt kendt for de mange rovfugle, som passerer Skagen på denne årstid.

Fugletrækket over Grenen kan iagttages året rundt og tæller utallige arter lige fra de mindste sangere, der flyver hertil fra Afrika til ørne, traner og storke.

Museets udstilling præsenterer en række af de fuglearter, man træffer langs kysten og på stranden samt mange af de rovfugle, der ses på det store forårstræk eller som raster her først på sommeren. Der gives desuden eksempler på sjældne arter, som kun har gæstet Skagen enkelte gange eller kun træffes fåtalligt i området. Skagen er det sted i Danmark, hvor der er set flest uglearter - museet udstiller samtlige arter, set i området.

 

Åbningstider

Andre udstillinger på Naturhistorisk Museum Skagen